لیست قیمت دفاتر کلاسوری

خانه لیست قیمت دفاتر کلاسوری

محصولات

کد محصولتصویر محصولنام محصولقیمت هر جلدتعداد در کارتنقیمت هر کارتن
857 کاغد یدک کلاسور 26 سوراخ13,700 تومان 50685,000 تومان
856 200 برگ کلاسوری جاجیم قفل فلزی53,400 تومان 281,495,200 تومان
855 100 برگ کلاسوری جاجیم قفل فلزی40,900 تومان 321,308,800 تومان
854 100 برگ کلاسوری جاجیم قفل پلاستیکی32,500 تومان 321,040,000 تومان
853 200 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل فلزی56,700 تومان 281,587,600 تومان
852 100 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل فلزی44,000 تومان 321,408,000 تومان
851 100 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل پلاستیکی34,200 تومان 321,094,400 تومان
850 200 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی56,700 تومان 281,587,600 تومان
849 100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی44,000 تومان 321,408,000 تومان
848 100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل پلاستیکی34,200 تومان 321,094,400 تومان
847 200 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی45,900 تومان 321,468,800 تومان
846 100 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی33,300 تومان 381,265,400 تومان
845 100 برگ کلاسوری سلفونی قفل پلاستیکی24,300 تومان 38923,400 تومان