100 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی

تعداد در کارتن : 38
کاغذ 70 گرم

قیمت هر جلد: 33,300 تومان
قیمت هر کارتن: 1,265,400 تومان

جهت استعلام تخفیف همکاری تماس بگیرید!

جهت استعلام تخفیف قیمت ها تماس بگیرید!

09191511672 - 09124532980

حیدری جهانتاب

محصولات مرتبط

50 برگ طلقی فانتزی تک سیم 8,350 تومان
50 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم 8,350 تومان
100 برگ جلد سخت 2 خط کلاسیک تک سیم 15,850 تومان
100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی 44,000 تومان
یادداشت طلقی فانتزی 1/16 35,000 تومان
50 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم 8,700 تومان