50 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم

تعداد در کارتن : 154
کاغذ 70 گرم

قیمت هر جلد: 8,700 تومان
قیمت هر کارتن: 1,339,800 تومان

جهت استعلام تخفیف همکاری تماس بگیرید!

جهت استعلام تخفیف قیمت ها تماس بگیرید!

09191511672 - 09124532980

حیدری جهانتاب

محصولات مرتبط

80 برگ طلقی کلاسیک تک سیم 11,900 تومان
100 برگ طلقی متالیک رحلی تک سیم 22,500 تومان
100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم 15,850 تومان
یادداشت طلقی متالیک 1/8 54,000 تومان
یادداشت طلقی متالیک 1/16 32,500 تومان
100 برگ ته دوخت چرمی 21,500 تومان