یادداشت طلقی فانتزی 1/8

تعداد در کارتن : 28
قیمت یک جین (12 تایی)
کاغذ 70 گرم

قیمت هر جلد: 57,500 تومان
قیمت هر کارتن: 1,610,000 تومان

جهت استعلام تخفیف همکاری تماس بگیرید!

جهت استعلام تخفیف قیمت ها تماس بگیرید!

09191511672 - 09124532980

حیدری جهانتاب

محصولات مرتبط

100 برگ طلقی فانتزی تک سیم 14,000 تومان
200 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم 28,500 تومان
100 برگ ته دوخت چرمی طرح دار 22,800 تومان
200 برگ ته دوخت چرمی 35,800 تومان
100 برگ ته دوخت چرمی 21,500 تومان
200 برگ ته دوخت سلفون کلاسیک 31,200 تومان